Jak projektować kursy e-learningowe, które angażują uczestników?

Symulator wideo

Wiele kursów e-learningowych jest zbudowanych na zasadzie podobnej struktury. Rozpoczyna się wstępem, który wyjaśnia cele, następnie znajdujemy kilka sekcji przekazujących treści, które czasami są wzbogacone o różne elementy sprawdzające wiedzę. Na końcu kursu zwykle znajdziemy podsumowanie.

Schemat typowego szkolenia e-learningowego

 

Logiczna struktura i układ Taki kurs ma bardzo logiczną strukturę, jego celem jest przekazanie wiedzy oraz zweryfikowanie, na ile materiał został przyswojony i zrozumiany.

Większość kursów e-learningowych budowanych w ten sposób ma przejrzystą nawigację, konsekwentną kolorystykę oraz czcionki, przekazuje określony zakres informacji i, jeśli pytania w teście są przemyślane, można w ten sposób zweryfikować „poziom przyswojenia informacji”.

Takie kursy są „bezpieczne” dla autorów, łatwo możemy zweryfikować realizację celów.

Wady takiego schematu Niestety takie kursy najczęściej mają dwie istotne wady: nie są w stanie zweryfikować, na ile uczestnik potrafi zastosować przekazane informacje w praktyce oraz zwykle są nudne.

Kurs e-learningowy w strukturze „pull”

Na szczęście jest alternatywa!

Uczestnicząc w tworzeniu jednego z projektów e-learningowych adresowanych do właścicieli firm, który dotyczył wymogów związanych z ekologią, „uparłem się”, aby rozpocząć kurs od pytań.

Osoba, która odpowiadała za część merytoryczną była oburzona: jak można zadawać pytania, skoro uczestnicy nie uzyskali jeszcze wystarczających informacji, aby na nie odpowiedzieć?

Właśnie po to, aby wzbudzić w uczestnikach niepokój związany z brakiem tej wiedzy i chęć poszukiwań:-) Zamiast rozpocząć od wielu informacji dotyczących wymogów formalnych oraz konsekwencji niestosowania się do nich. Rozpoczęliśmy od pytań:

  • Ile wynosi kara za niestosowanie tego przepisu?
  • Jak często należy składać deklarację?
  • Na jakich formularzach należy ją składać? Itd.

Odpowiedzi były na wyciagnięcie ręki, ukryte pod znakami zapytania. Jeśli pytanie nie zaintrygowało uczestnika na tyle, aby sprawdzić odpowiedź, mógł po prostu przejść dalej (i zawsze wrócić!)

Przebieg szkolenia e-learningowego pull

 

Cel determinuje środki

Wiem, co teraz pomyślałe(a)ś!

Przecież ktoś może „przeklikać” cały kurs, nie czytając nawet jednego zdania?!

W kursie linowym (czyli tym, które opisałem na początku), możemy zablokować nawigację w taki sposób, aby uczestnik mógł kliknąć przycisk dalej dopiero wtedy, kiedy zapozna się z materiałem (precyzowanie mówiąc jeśli wszystkie informacje zostaną wyświetlone). Skąd mamy wiedzieć, że w tym wypadku uczestnik w ogóle zajrzał do materiałów?

W sumie masz rację! Wróćmy jednak do tego, co było celem kursu.

Celem kursu było dostosowanie przedsiębiorstwa do specyficznych wymogów i aby wypełnić aplikację, konieczne było poznanie zagadnień. Sprawdzenie nie odbywało się na poziomie przyswojonego materiału, tylko zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Czy wymuszając na uczestnikach przeczytanie wszystkich informacji, osiągnęlibyśmy ten cel?

Jak weryfikować cele szkolenia, jeśli nie można określić ich aż tak konkretnie?

W tej sytuacji idealnym sposobem jest np. dodanie do kursu interaktywnych scenek symulujących realne sytuacje, które wymuszają na uczestniku podejmowanie decyzji.

 

Symulator wideo

W szkoleniach e-learningowych jak w życiu, nie zawsze istnieje tylko jedna właściwa odpowiedź!

Idealnie, jeśli po każdej podjętej decyzji, uczestnik może zapoznać się z jej rezultatem. Autorzy szkoleń wolą pytać o elementy jednoznaczne, nie budzące wątpliwości, np. definicje, nie ma pola do interpretacji. Z tego powodu zachęcam do umieszczania informacji zwrotnej, która jednocześnie nie stanowi odpowiedzi typu dobrze/źle. Feedback może zawierać informacje na temat możliwych konsekwencji podjętych decyzji, nie musi jednak wcale rozstrzygać, czy to właściwy wybór. W interaktywnej symulacji, podobnie jak w życiu, najczęściej nie ma jednej właściwej odpowiedzi.

Inspiracją do artykułu był e-book „5 Highly Effective Strategies for Creating Engaging E-Learning”, dostępny w tym miejscu.

Sprawdź w jaki sposób platforma Spoti pomoże zwiększyć efektywność procesów szkoleniowych w organizacji.

 

z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski