platforma e-learningowa

Poznaj platformę Spoti, która pomaga w organizacji w rekrutacji uczestników w prowadzeniu wewnętrznych szkoleń w firmie