Współpracujemy z firmami, uczelniami, urzędami
i instytucjami w całej Polsce.

Naszymi klientami są m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Forum Turystyki Regionów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska Fundacją Przedsiębiorczości, Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska Agencją Rozwoju Turystyki, Zachodniopomorska Grupa Doradcza.

Opinie o nas

Z przyjemnością potwierdzam, że powierzone prace zostały wykonane profesjonalnie, w uzgodnionym terminie, z należytą starannością oraz zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Wojciech Michota - Z-ca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego z przyjemnością potwierdza, że firma eTechnologie Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała interaktywną grę edukacyjną. Rekomendujemy eTechnologie Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę.

Arleta Siarkiewicz Hoszowska - DyrektorWoliński Park Narodowy

Potwierdzamy. że eTechnologie. wdrożyła dla naszej Fundacji platformę e-learningową, umożliwiającą prowadzenie szkoleń w internecie. Rekomendujemy firmę jaka rzetelnego wykonawcę rozwiązań związanych z wdrożeniem nowoczesnego e-learningu.

Dominik Górski - DyrektorFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, rzetelnością oraz dobrą organizacją, prezentują obszernie przygotowane merytoryczne i praktyczne oraz wysokie umiejętności przekazywania wiedzy. Przeszkoleni pracownicy w znaczący sposób podnieśli swoje kwalifikacje związane z tematyką szkolenia.

dr Barbara Winkler - DyrektorPolitechnika Gdańska Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odleglość

Potwierdzamy, że firma eTechnologie wdrożyła dla naszej szkoły platformę do prowadzenia szkoleń oraz przygotowała kursy e-learningowe dla nauczycieli. Usługi zostały wykonane z należytą starannością, jednocześnie rekomendujemy firmę jako wykonawcę rozwiązań związanych z wdrożeniem platformy i szkoleń e-learningowych.

Ks. dr Jacek Kędzierski - DyrektorZespół Szkół Katolickich Włocławek

Praca z zespołem eTechnologie to sama przyjemność. Zespół jest kompetentny, elastyczny i życzliwy. Platforma działa dobrze i skutecznie – jeśli pojawiają się trudności, zespół reaguje szybko i skutecznie. Pracujemy metodą „blended-learning” (połączenie szkoleń tradycyjnych z e-learningiem) – platforma w pełni to umożliwia. Nawet w projektach polsko-ukraińskich.

Przemysław Fenrych - Z-ca dyrektora, trenerFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Potwierdzamy, że powierzone prace zostały wykonane z należytą starannością i tym samym rekomendujemy współpracę z firmę eTechnologie Sp. z o.o.

Jacek Madej - Główny specjalista ds. Projektów InnowacyjnychPolska Fundacja Przedsiębiorczości

Potwierdzamy, że usługi zostały wykonane z należytą starannością. jednocześnie rekomendujemy eTechnologie jaka rzetelnego wykonawcę rozwiązań związanych z wdrożeniem platformy i szkoleń e-learningowych.

Adam PaluszkiewiczAsystent Zarządu

Firma Inter-Team Sp. z o.o. współpracuje z eTechnologie Sp. z o.o. od 2015 roku. W tym czasie firma wdrożyła i administruje platformę e-learningową dla potrzeb szkoleń wewnętrznych w naszej firmie.

Michał GałusaDyrektor Sprzedaży

Uniwersytet Szczeciński pragnie potwierdzić, że firma eTechnologie Sp. z o.o. zrealizowała zamówienie na dostawę nowoczesnego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-Iearningowych w ramach projektu: „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”.

Prof. dr hab Edward Włodarczyk - RektorUniwersytet Szczeciński

Potwierdzamy, że usługi zostały wykonane z należytą starannością. jednocześnie rekomendujemy eTechnologie jaka rzetelnego wykonawcę rozwiązań Związanych z wdrożeniem platformy i szkoleń e-learningowych.

Adam Paluszkiewicz - Asystent ZarząduStowarzyszenie Szkoła Liderów

Jestem bardzo zadowolony. Trafiłem na Państwa stronę w poszukiwaniu testu oprogramowania a konkretnie porównania dwóch wersji programu. Po kontakcie z firmą dostałem wyczerpującą informacje na temat produktu a gdy zapytałem o możliwość rabatu otrzymałem w pełni mnie zadawalającą transakcję. Jest mi bardzo przyjemnie, że istnieją takie firmy na rynku, a Pan Krzysztof Kwaśniewski okazał się wspaniałym profesjonalistą. Doceniam jakość i zostaję stałym klientem.

Tomasz Damian - Właścicielszczęśliwy klient produktu Camtasia 9tomaszdamian.pl

Z firmą eTechnologie mam przyjemność współpracować od prawie roku. Przez cały ten czas firma rzetelnie wywiązywała się z powierzonych jej zadań i wspólnych ustaleń. Pan Krzysztof Kwaśniewski to profesjonalista w pełni znaczenia tego słowa – nie tylko w kwestiach technologiczno-systemowych, ale także na poziomie kontaktów biznesowych i komunikacji. Mogę w pełni polecić współpracę zarówno z samą firmą jak i osobiście z Panem Krzysztofem, który jest człowiekiem godnym zaufania i naprawdę dba o dobro  swoich klientów.

Anna Gumkowska - WłaścicielLANG TANK International

Uczestnictwo w szkoleniach e-learningowych, stworzonych przez zespół eTechnologie dla klientów Funduszu Mikropożyczkowego KLON Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości gwarantuje konkretne i szybkie rezultaty, osiągane w krótkim czasie. Każdy nowy przedsiębiorca szybko w nich się odnajduje, ponieważ powstały m.in. dzięki wykorzystaniu własnego doświadczenia, jakim jest tworzenie własnego biznesu z pasją i zapałem.

Agnieszka Kropa-Szyszkowska Specjalista ds. szkoleń i doradztwaPolska Fundacja Przedsiębiorczości

Z wielką satysfakcja potwierdzam,, ze wybór eTechnologii, jako partnera przy wdrażaniu platformy e-learningowej, był „strzałem w dziesiątkę”. Profesjonalna współpraca z Krzysztofem Kwaśniewskim i jego zespołem, pozwoliła nam w ciągu niespełna dwóch miesięcy, zbudować szkolenia elearningowe, udostępnić platformę ponad trzystu uczestnikom i skutecznie monitorować przebieg ich nauki. Zespół eTechnologii to sprawnie działający profesjonaliści, rozumiejący potrzeby klientów, szybko i skutecznie rozwiązujący pojawiające się w procesie wdrażania problemy. Polecamy e-Technologie do współpracy we wszystkich projektach e-learningowych.

Wiesław Grzesik - Wiceprezes ZarząduTRAINING PARTNERS sp. z o.o.

Co nas wyróżnia?

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie

Doskonale znamy specyfikację przygotowywania projektów oraz ustawy o zamówieniach publicznych, oferujemy naszą pomoc i wsparcie na każdym z etapów.

Nie używamy komputerowego slangu

W odróżnieniu do wielu innych firm z branży informatycznej komunikujemy się w języku, który Państwo rozumieją.

Jesteśmy rzetelni i uczciwi

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 zł. Terminowo regulujemy zobowiązania. Uczciwość i rzetelność to wartości, którymi zawsze kierujemy się w naszym działaniu.

Kochamy nowe wyzwania

Technologie stale się zmieniają. Wiemy o tym. Z tego powodu dużo czasu poświęcamy na nasz rozwój, aby zagwarantować Państwu dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii.

Ekologia jest dla nas bardzo ważna!

Wiele rozwiązań, które oferujemy, pozwala znacząco zmniejszyć zużycie papieru ograniczyć podróże, a przy tym zredukować emisje spalin do atmosfery.
eTechnologie = ekologiczne technologie!

Gwarantujemy szkolenia i konsultacje

Proces wdrożenia nie kończy się w chwili dostawy. Użytkownicy powinni poznać praktyczne wykorzystanie. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie praktycznych szkoleń.

Nasza misja

Poprzez utrzymywanie trwałych relacji z klientami eTechnologie,
dzieli się wiedzą na temat możliwości wykorzystywania
Internetu oraz działa na rzecz uświadamiania i edukowania
swoich klientów i partnerów.

Spółka zwraca też szczególną uwagę na proekologiczne
prowadzenie działalności oraz aktywnie zachęca do takiej
postawy. Wiele rozwiązań, które oferujemy, pozwala znacząco
zmniejszyć zużycie papieru ograniczyć podróże, a przy tym
zredukować emisje spalin do atmosfery.

cytat

Pomagać w skutecznym wykorzystaniu potencjału Internetu

74%

klientów, ponownie korzysta z naszych usług

Uwielbiamy zadowolonych klientów!

To nie slogan, naszym priorytetem jest Państwo zadowolenie.
74% klientów, ponownie korzysta z naszych usług wraca.

Wierzymy, że Państwo już wkrótce również się o tym przekonają!