Jak tworzyć quizy, testy, egzaminy online i ankiety w iSpring Quiz Maker?

,
Quizy, testy i egzaminy

Transkrypcja wideo

Program iSpring Quiz Maker służy do tworzenia zaawansowanych quizów, testów i egzaminów. Z powodzeniem może być wykorzystywany również do tworzenia ankiet.

Jak stworzyć pierwszy quiz omówię na następującym przykładzie.

Quiz zawiera slajd wprowadzający z przyciskiem umożliwiającym rozpoczęcie. W kolejnym ekranie został umieszczony film oraz zestaw odpowiedzi, które należy przeciągnąć we właściwe miejsca.

Zobaczmy teraz jak to zostało zrobione. Uruchamiamy program iSpring Quiz maker i na ekranie startowym mamy do wyboru tryb quizu lub ankiety. Po prawej stronie są dostępne skróty do ostatnio wykorzystywanych plików

Program iSpring QuizMaker pozwala tworzyć zaawansowane pytania, testy, quizy i egzaminy, dzięki możliwości wykorzystania aż 23 różnym gotowym szablonom umożliwiającym tworzenie. Do dyspozycji jest 11 typów pytań zamkniętych oraz 12 otwartych. Możesz wybrać różne ustawienia dla każdego pytania. Przykładowo możesz ustalić ilość punktów, którą można zdobyć za poprawne odpowiedzi oraz ilość punktów karnych, które zostaną odjęte za błędne. W zależności od specyfikacji projektu można ograniczyć czas i ilość powtórzeń quizu, automatycznie zmieniać kolejność pytań. Wszystkie ustawienia związane z edycją znajdziesz w zakładce Form View. Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądać ekran dla uczestnika przełącz się do Slide View, w którym możliwy będzie wybór szablonu graficznego, tła, czcionek, sposobu prezentacji informacji oraz dodawanie wzorów matematycznych oraz zdjęć.

Jeśli chcesz zastosować wprowadzone zmiany od razu do wszystkich slajdów, zaznacz wszystkie a następnie wybierz szablon, który chcesz zastosować.

Możesz cofnąć wprowadzone zmiany korzystają z przycisku cofnij.

Aby sprawdzić jak quiz będzie wyglądał po publikacji, wybierz funkcję Preview, jeśli chcesz opublikować quiz kliknij przycisk Publish. iSpring Quiz Maker oferuje takie same ustawienia jak program iSpring Suite, które zostały szczegółowo omówione w pierwszej części.

z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski