Które szkolenia BHP można przeprowadzić w formie e-learningu?

szkolenia e-learningowe BHP

Szkolenia e-learningowe stanowią dla pracodawcy olbrzymią oszczędność w porównaniu do tradycyjnych, warto upewnić się, że te oszczędności są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Które szkolenia BHP można przeprowadzić w formie e-learningu?

Szkolenie okresowe przeprowadzane w formie e-learningu dopuszczalne są wyłącznie dla:

  • osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,
    pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca nie może przeprowadzać szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Dla nich pracodawca powinien zorganizować szkolenie okresowe w formie przewidzianej dla tej grupy stanowisk pracy.

szkolenia e-learningowe bhp

Jakie warunki muszą spełniać szkolenia e-learningowe z zakresu BHP?

Należy spełniać następujące warunki:

 

  • uczestnik szkolenia musi mieć możliwość zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym,
  • szkolenie musi zakończyć się egzaminem potwierdzającym przyswojenie wiedzy.

Podstawa prawna

  • Art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Par. 14–15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).[space height=”20″]

Do pobrania: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004

Na podstawie Infor.pl

z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski