Jak publikować treści na stronach internetowych zgodnych z wymogami WCAG 2.0?

Strona dostępna dla niepełnosprawnych

WCAG 2.0 to wytyczne dla twórców i autorów stron internetowych, które mają zagwarantować możliwość dostępu do zasobów Internetu wszystkim użytkownikom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących, z dysleksją lub różnego rodzaju dysfunkcjami intelektualnymi.

Które instytucje są zobowiązane do zachowania wymogów podczas tworzenia stron internetowych?

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności wszystkie serwisy publiczne, powinny spełniać wymogi dostępności. Dotyczy ono serwisów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wszystkie strony internetowe projektów realizowanych z dotacji UE, muszą spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0

W praktyce

Oznacza to, że strony zgodne z wymogami, powinny posiadać wszystkie urzędy, szkoły, fundacje i inne instytucje realizujące zadania publiczne. Wymogi te dotyczą również stron projektów finansowanych z dotacji dofinansowanych z UE.

 

Czy wystarczy zamówić stronę internetową spełniającą wymogi WCAG 2.0?

Nie, zgodnie z wytycznymi oprócz elementów, którymi musi się cechować strona internetowa, równie istotny jest sposób publikacji treści. Poniżej kilka wskazówek, z przykładami, pokazującymi jak wykonać poszczególne czynności, korzystając z WordPressa, jednego z najpopularniejszych systemow do zarządzania treścią strony (cms).

O czym należy pamiętać publikując treści, aby zachować wymagania dotyczące dostępności?

#1 Stosuj czytelne opisy linków do innych podstron i załączników

Osoby niepełnosprawne często korzystają z czytników, które odczytując tekst w linkach nie wiedzą, dokąd odnośnik prowadzi. W ten sposób łatwo tracą orientację, nie wiedzą gdzie są.

Jak zmienić nazwę odnośnika do innej strony, aby zachować wymogi dostępności WCAG 2.0?

#2 Opisuj zdjęcia za pomocą „alt text”

Czytnik nie „widzi” zawartości zdjęcia, tylko opisową informację znajdującą się w tym znaczniku. Umieszczenie tam właściwego opisu, umożliwi „zrozumienie” zawartości.

Jak dodać alt text do zdjęć na stronie internetowej, aby zachować wymogi dostępności WCAG 2.0?

#3 Nie stosuj zabezpieczeń Captcha

To częsty sposób zabezpieczenia formularzy. Niestety ze względu na to, że tekst jest publikowany w formie pliku graficznego, czytnik nie będzie w stanie odczytać takiej informacji.

#4 Unikaj stosowania tabel

Osobom niewidomym trudno poruszać się po ich zawartości. Czasem śledzenie umieszczonych w nich danych jest wręcz niemożliwe. Tabele nie są zalecane również ze względu na dostosowanie do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

nie publikuj skanów dokumentów w formacie pdf

#5 Nie publikuj skanowanych plików pdf

Zawartość takich dokumentów nie może być rozpoznana przez czytniki osób niepełnosprawnych. Można łatwo zapisać dowolny dokument w formacie pdf bezpośrednio z edytora tekstu.

Poradnik: Jak przygotować plik pdf z dowolnego programu?

Poradnik: Jak podzielić plik pdf na pojedyncze strony?

 

#6 Dodaj odpowiedni opis do odnośnika umożliwiającego pobieranie dokumentów

W przypadku odnośników umożliwiających pobranie dokumentów, najlepszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z nazwy „Pobierz plik” i umieszczenie linku z opisową nazwą dokumentu do pobrania. Należy również umieścić informację  o formacie pliku oraz jego wielkości.

#7 Stosuj unikalne tytuły oraz nagłówki H1-H6

Wszystkie tytuły (title) stron muszą być unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik. Układ treści w tytule powinien być zbudowany wg schematu: [Tytuł podstrony] – [Nazwa Instytucji].

 

#8 Dodaj transkrypcję tekstową dla plików audio/ wideo

W przeciwnym wypadku osoby niepełnosprawne nie będą miały szansy zapoznać się z treścią filmów, wywiadów itd.

#9 Przygotuj teksty w przyjazny i zrozumiały sposób

Teksty zamieszczone na stronie powinny być napisane  w jak najprostszy sposób, tak aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby a także osoby z upośledzeniem intelektualnym. Nie justuj tekstu do prawej strony, wyjaśnij skróty, cytaty wyróżnij cydzysłowiem.

Na podstawie:

WCAG 2.0 w skrócie strona Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Interesujące?

Porozmawiajmy o przygotowaniu strony internetowej zgodnej z wymogami WCAG 2.0

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski