Platforma e-learningowa Spoti umożliwia tworzenie szkoleń zgodnych z wymaganiami IDD

,
mloda piekna studentka z ciemnymi kreconymi wlosami siedzi przy stole z laptopem i filizanka kawy aby isc opierajac sie na dloni marzycielsko patrzac w kamere olowkiem podczas nauki w przytu

W dobie cyfrowej transformacji, platformy e-learningowe stają się nieodzownym narzędziem w procesie edukacyjnym różnych branż. Spoti wprowadza nowy wymiar w tworzeniu i dostarczaniu szkoleń online, szczególnie tych, które muszą spełniać specyficzne wymagania, takie jak Dyrektywa o Dystrybucji Ubezpieczeń (IDD – Insurance Distribution Directive).

zblizenie na mlodego biznesmena odbywajacego staz
Platforma e-learningowa Spoti umożliwia tworzenie szkoleń zgodnych z wymaganiami IDD 4

Znaczenie IDD w sektorze ubezpieczeń

IDD, mająca na celu zwiększenie przejrzystości i poprawę jakości szkoleń w sektorze ubezpieczeń, nakłada na dostawców szkoleń konieczność dostosowania treści edukacyjnych do rygorystycznych standardów. Platforma Spoti, odpowiadając na te potrzeby, oferuje szeroki wachlarz funkcji, które umożliwiają tworzenie kursów zgodnych z IDD.

Zwiększanie zaangażowania dzięki interaktywnym elementom

Interaktywność i personalizacja to kluczowe cechy, które wyróżniają Spoti na tle innych systemów e-learningowych. Użytkownicy mogą dostosować kursy do indywidualnych potrzeb słuchaczy, co jest niezwykle istotne w kontekście zrozumienia i przyswojenia wiedzy wymaganej przez IDD. Platforma umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, quizów oraz symulacji, które angażują uczestników i pomagają w utrwaleniu wiedzy.

Zgodność z wymogami IDD dzięki efektywnemu raportowaniu

Oprócz funkcjonalności edukacyjnych, Spoti oferuje narzędzia do monitorowania i śledzenia postępów uczestników. Systemy raportowe pozwalają na ocenę efektywności szkoleń i zapewniają zgodność z wymogami IDD, które wymagają nie tylko przekazania wiedzy, ale także weryfikacji jej przyswojenia.

Bezpieczeństwo danych na platformie Spoti

Bezpieczeństwo danych jest kolejnym aspektem, na który Spoti kładzie duży nacisk. W dobie RODO i rosnącej świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych, platforma zapewnia zgodność z aktualnymi przepisami, chroniąc zarówno treści szkoleniowe, jak i dane użytkowników.

mloda piekna studentka z ciemnymi kreconymi wlosami siedzi przy stole z laptopem i filizanka kawy aby isc opierajac sie na dloni marzycielsko patrzac w kamere olowkiem podczas nauki w przytu
Platforma e-learningowa Spoti umożliwia tworzenie szkoleń zgodnych z wymaganiami IDD 5

Elastyczność i integracja z zewnętrznymi systemami

Elastyczność platformy Spoti pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami i narzędziami, co jest szczególnie ważne dla organizacji, które chcą łączyć różne metody i formy dostarczania wiedzy. Dzięki temu możliwe jest tworzenie spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, które nie tylko spełniają wymogi IDD, ale także wpisują się w specyfikę i kulturę danego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób są realizowane wymagania dotyczące szkoleń IDD?

Wymóg 1: Minimalny czas poświęcony na ukończenie modułu.

Realizacja:

Czas rozpoczyna się od momentu startu modułu, a jego szybsze ukończenie nie jest możliwe. W przypadku braku aktywności, system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie, że użytkownik nadal jest aktywny. Czas poświęcony na rozwiązywanie testu na zakończenie nie jest wliczany do całkowitego czasu.

Wymóg 2: Maksymalny czas (8 godzin) uczestnictwa w szkoleniach w ciągu jednego dnia.

Realizacja:

System sumuje wszystkie aktywne sesje w ciągu dnia, a po przekroczeniu 8 godzin blokuje dostęp. Limit czasu jest resetowany o godzinie 24:00. W ustawieniach szkolenia można zaznaczyć, czy dane szkolenie ma być objęte tym limitem, aby nie blokować dostępu do innych szkoleń.

Wymóg 3: Możliwość podpisywania certyfikatów kwalifikowanym podpisem.

Realizacja:

Standardowo certyfikat jest automatycznie wystawiany przez platformę po ukończeniu szkolenia. W przypadku szkoleń wymagających podpisu kwalifikowanego, Użytkownik po zakończeniu szkolenia otrzymuje informację, że certyfikat jest gotowy, ale czeka na podpis. Administrator pobiera certyfikaty z rejestru (w formie paczki zip), podpisuje je ręcznie na swoim komputerze i przesyła z powrotem do platformy. Platforma weryfikuje, czy dodane pliki zostały prawidłowo podpisane, korzystając z metadanych zawartych w pliku PDF. Użytkownicy otrzymują powiadomienie i mogą pobrać certyfikat po zalogowaniu lub otrzymać go e-mailem w załączniku. W ustawieniach szkolenia można zaznaczyć, czy dane szkolenie wymaga specjalnego certyfikatu (z podpisem) czy standardowego, generowanego automatycznie.

Platforma Spoti rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej

Platforma e-learningowa Spoti stanowi odpowiedź na rosnące wymagania rynku ubezpieczeniowego w zakresie edukacji i rozwoju kompetencji. Dzięki swojej wszechstronności i możliwościom personalizacji, Spoti umożliwia tworzenie efektywnych szkoleń, które nie tylko spełniają wymogi IDD, ale także przyczyniają się do podnoszenia jakości usług doradczych w branży ubezpieczeniowej.

z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski