Standardy dostępności w e-learningu (bezpłatny ebook)

standardy dostępności w e-learningu

Jakie są standardy dostępności?

Istnieją dwa główne prawa i obszerne wytyczne, które regulują dostępność:

 • ADA (w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii obowiązuje ustawa o równości)
 • Sekcja 508 ustawy o rehabilitacji z 1973 r. (w Europie obowiązuje europejska ustawa o dostępności). Ustawa)
 • Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych lub WCAG
standardy dostępności w e-learningu
Standardy dostępności w e-learningu (bezpłatny ebook) 1

ADA

ADA to ustawa o prawach obywatelskich, która gwarantuje, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa i możliwości jak wszyscy inni. Jego celem jest upewnienie się, że wszystkie obszary życia publicznego, takie jak praca, szkoły i transport, są jednakowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Kto powinien przestrzegać tych wytycznych?
Wszystkie firmy prywatne i publiczne, które są uważane za „obiekty publiczne”. Obiekty publiczne obejmują (ale nie ograniczają się do):

 • Sklepy detaliczne
 • Restauracje
 • Hotele
 • Teatry i muzea
 • Banki
 • Ośrodki opieki zdrowotnej
 • Szkoły

Sekcja 508

Sekcja 508 to prawo federalne, które wymaga, aby wszystkie technologie elektroniczne
i informatyczne używane przez federalne agencje USA mogły być równie skutecznie wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami i bez nich. Technologie te obejmują sprzęt i oprogramowanie komputerowe, witryny internetowe i aplikacje. Prawo odnosi się zarówno do pracowników agencji federalnych, jak i obywateli, którzy szukają usług lub informacji od agencji federalnych.

Kto powinien przestrzegać?

Prawo ma zastosowanie do każdego departamentu lub agencji federalnej i dotyczy również każdego, kto współpracuje z rządem USA. Należą do nich:

 • organizacje rządowe
 • organizacje finansowane
 • uczelnie
 • szkoły
 • wykonawcy rządowe

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) jest obszerny zbiór wytycznych, w jaki sposób rozwijać dostępnych treści elektronicznych, takich jak strony internetowe, aplikacje, lub kursy online.

Wytyczne zostały opracowane przez The World Wide Web Consortium (W3C), główne międzynarodowe organizacja normalizacyjna dla sieci WWW. Na dzień 7 września 2019 r. W3C ma 451 członkowie organizacji; wśród nich są takie firmy jak Google, Facebook czy Microsoft.

Kto powinien być zgodny?

WCAG nie ma oficjalnych uprawnień do wymagania zgodności. Jednak wytyczne te są często wykorzystywane jako odniesienie do kryteriów dostępności w niektórych projektach, a także jako odniesienie do norm rządowych. Na przykład w 2017 roku Sekcja 508 została poprawiona i odświeżona, a teraz przyjęła wymagania WCAG dotyczące treści internetowych.

Jak “zmierzyć” dostępność? Co mogę teraz zrobić, aby e-learning był bardziej dostępny?

Szczegółowo opisałem to w ebooku, który można pobrać bezpłatnie poniżej


z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski