Nagranie z webinaru, który odbył się 31.05.2016

Jak tworzyć interaktywne i multimedialne
szkolenia e-learningowe?

webinar-01 Nagrania webinarów

Nagranie z webinaru, który odbył się 09.06.2016

Jak wybrać nowoczesną platformę e-learningową?

webinar-02 Nagrania webinarów