„Klonowanie” talentów

Klonowanie talentów na platformie elearningowej Spoti pozwala zachować cenną wiedzę w organizacji. Dzięki intuicyjnemu edytorowi i gotowym szablonom, doświadczone osoby mogą tworzyć materiały szkoleniowe, które są dostępne dla nowych pracowników. To umożliwia szybkie przyswajanie umiejętności i najlepszych praktyk. Proces obejmuje identyfikację kluczowych umiejętności, tworzenie materiałów szkoleniowych oraz monitorowanie i ocenę postępów uczestników.

pikaso texttoimage five caucasian professionals including two women a

Zachowaj najlepsze praktyki stosowane w organizacji

Nowi i mniej doświadczeni pracownicy mają bezpośredni dostęp do bogatego źródła wiedzy i umiejętności, które zostały zgromadzone przez lata praktyki. To pozwala na szybsze przyswajanie niezbędnych umiejętności i zrozumienie najlepszych praktyk stosowanych w organizacji.

Przekaż skomplikowane koncepcje w prosty i zrozumiały sposób

Doświadczeni pracownicy często są w stanie przekazać skomplikowane koncepcje w prosty i zrozumiały sposób, co ułatwia naukę. Ich wiedza i doświadczenie pomagają w identyfikacji typowych błędów i pułapek, co pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów.

Zachowaj cenną wiedzę

Stworzenie zasobów szkoleniowych przez doświadczonych pracowników pozwala na zachowanie i przekazanie cennej wiedzy w organizacji, nawet jeśli ci pracownicy zdecydują się odejść lub przejść na emeryturę.


Jak działa „klonowanie” talentów
na platformie e-learningowej Spoti?

web search engine 7838572

Identyfikacja kluczowych umiejętności

Ten etap obejmuje identyfikację kluczowych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne dla mniej doświadczonych pracowników, a następnie tworzenie planu szkoleń, który zawiera cele, metody nauczania i materiały, które będą używane.

creative 14250266

Tworzenie i implementacja

W tym etapie wskazani pracownicy, dzięki gotowym szablonom i intuicyjnym edytorom, samodzielnie tworzą różne materiały szkoleniowe, takie jak prezentacje, filmy instruktażowe, quizy, symulacje, gry edukacyjne, czy dokumenty. Materiały są od razu dostępne na platformie e-learningowej dla nowych pracowników.

chat 3120658

Monitorowanie, ocena i dyskusja

Ostatni etap obejmuje monitorowanie postępów uczestników przez system, który daje im feedback. Po zakończeniu szkolenia, trenerzy i uczestnicy przeprowadzają ocenę i dyskusję, aby zrozumieć, co działało dobrze, a co można poprawić.


Chcesz zachować cenną wiedzę w organizacji?

Umów się na prezentację lub sprawdź naszą wersję testową i zobacz, jak platforma e-learningowa Spoti może pomóc w zachowaniu cennej wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych w organizacji.