undraw progressive app m9ms

Wykorzystując doświadczenia zebrane podczas wdrożeń platform do prowadzenia szkoleń w wirtualnych pokojach na zlecenie Spółki Akcyjnej Befado podjęliśmy się obsługi Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Z uwagi na umowę o zachowaniu poufności nie możemy ujawnić szczegółów ale podczas obsługi przeprowadziliśmy m in.: zdalne spotkania wideo oraz głosowania akcjonariuszy nad przyjęciem poszczególnych uchwał.

Nasz klient jest bardzo zadowolony, ocenił, że ten sposób przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia pozwolił na zaskakująco szybkie i sprawne wywiązanie się z obowiązków, które nakładają przepisy.

Z przyjemnością potwierdzamy, że powierzone prace zostały wykonane z należytą staranności, zrozumieniem naszych potrzeb, a także przy zachowaniu elastyczności i przyjaznej atmosfery współpracy.

Tym samym rekomendujemy eTechnologie  jako partnera godnego zaufania, profesjonalnego i wiarygodnego, który zlecenia realizuje terminowo i z dużym zaangażowaniem.

Interesujące?

Porozmawiajmy o wdrożeniu podobnego rozwiązania w Państwa firmie lub instytucji.

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkoleniaplatformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski