Portfolio

Platforma e-learningowa dla Mediuj w szkole

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenia w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla Lions Clubs International

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie oficerów klubowych w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla Fundacji NEUCA dla zdrowia

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie klientów w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla Platforma Przemysłu Przyszłości

,
E-learning Przemysłu Przyszłości to sieciowa przestrzeń edukacyjna, która nieodpłatnie daje możliwość poszerzania wiedzy w zakresie przemysłu.

Platforma e-learningowa dla Aero Poznań

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie pracowników w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla Schiever

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie pracowników w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla MSDP

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie studentów w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla eTravel

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie pracowników w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla Arete Audit

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie studentów w ramach prowadzonego projektu.

Platforma e-learningowa dla Wag-Tech

,
Budowa cyfrowego środowiska umożliwiającego szkolenie pracowników w ramach prowadzonego projektu.