Jak tworzyć pytania przeciągnij i upuść na platformie e-learningowej Spoti?

,
Camtasia jak rozpocząć pracę

Pytania wykonane z wykorzystaniem metody przeciągnij i upuść gwarantują większe zaangażowanie uczestników szkoleń. Poniżej instrukcja w jaki sposób to przygotować i wykorzystać.

Pytania Drag & Drop czyli: „Przeciągnij i upuść”

„Przeciągnij i upuść” umożliwia uczniowi powiązanie dwóch lub więcej elementów, tworząc logiczne połączenia w wizualny sposób. Oto kilka przykładów:

  • Grupy elementów, które należą do siebie lub mają coś wspólnego.
  • Dopasuj obiekt do innego obiektu.
  • Ułóż elementy we właściwej kolejności.
  • Umieść elementy we właściwym miejscu.

Funkcję Przeciągnij i upuść można wykorzystać do przetestowania wiedzy ucznia na dany temat. Jest to odmiana dla pytań wielokrotnego wyboru.
Przeciągnij i upuść można używać osobno lub w zestawach pytań, interaktywnych filmach wideo lub prezentacjach. Niezależnie od wykorzystania, są one tworzone zawsze w ten sam sposób.

Wstęp:

Powiedzmy, że masz lekcję na temat motoryzacji samochodowej.

Chcesz przetestować wiedzę studentów w przyjemniejszej wizualnie formie niż zwykły quiz.

Zadaniem studentów będzie dopasowanie poszczególnych elementów do miejsca ich występowania w samochodzie:

ehJVXbzvNbi10wynePA0ZM50Z22wjZ8Kczb CRng3GXxQmC s0qQ0Br5PRdMtt VIDEr7Z0vVoI3eT8hP6w6pKGRhPJHWP

Zaczynajmy.

Tworzymy pytanie “Przeciągnij i upuść”:

Tworzenie pytania w formacie „przeciągnij i upuść” składa się z dwóch etapów: 

  1. Dodania grafiki pytania
  2. Dodania obszarów pytań i przypisanych im elementów

Dodajemy grafikę pytania:

CI K zk0fPnnt1yHyeLoTPbC9ZUy1GPO7FLBxOrvdQXKvMfIplbuivweTbil9q wNNqQ0C
Jak tworzyć pytania przeciągnij i upuść na platformie e-learningowej Spoti? 1

Następnie zadaniem studenta będzie przeciągnąć pola:

  • Bagażnik
  • Koło
  • Reflektor

W miejsca, w których się znajdują w naszym pojeździe z obrazu.

Dodajemy obszary pytań:

Zaczynamy stworzenia i naniesienia obszaru bagażnika:

8BLj9YyVX5n5p SKT3eqEwiD72HffVUu2PkkZSz8LBci3kY2z2yGndaXW1VYcFDJ19wmkR0 6XZ701RHt338S8KuOKr8w8y1 ybzVxZkRoiIab
Jak tworzyć pytania przeciągnij i upuść na platformie e-learningowej Spoti? 2

Proces ten powtarzamy kolejno dla reflektora i obu kół.
Rada: Obszary stworzone dla kół mogą mieć tę samą nazwę np. Koło.

Dodajemy przyciski powiązane z odpowiednimi obszarami:

Dodamy trzy Tekstowe elementy do przeciągania. Co ważne grafiki mogą być wykorzystywane jako alternatywa dla pól tekstowych.

q575h2ZVEJq9g1po703c0DNP0LfgiCVWP5gHe8OBFPdd4zQEhxB8f65pOeRsStrE UT5298PvujuwQpqBTNJ7w9ox2f5TGn4wlWYewf5NNGYl9nYz 94lhDLu39LAp DRrHNqmr1

Na zakończenie:

Jesteśmy teraz przy końcówce.
Możemy chcieć dodać tekst instruktażowy, taki jak:
„Przenieś elementy samochodu w miejsce ich występowania.”.

Finalny efekt powinien prezentować się następująco:

11JIfqVHV07BBZd7l6K14dpMYNAr5HgzE pylK0e1H x7123VK1THpcVN ajSt3qr oWiVL9CAOuUEybORQWXFLAanz4RIB5eZmJ sy10XZ3NuyjXFJXNEF1hBunYbi7k5EtJ aS

————————————————— * Sprawdzenie działania * —————————————————

uJnJlnQkZU8OiIVNlpLZ0y0LO2fDblG9YuPCVT9H5ccJuUr3vVAfd mLX8 Dba0vvuCIERz5IGb8T57FG865Zms8cUmGU1yMZAeqK8n4n0gHeCwzD2xu 0L0zE5cHQwq6qVkFIm

Poprawne

4pH2SWr7fpBmrGbiW8SbgMvUbstEoO0JJWeS7ZV06p0D2EquiqPJLesMfxE5L1AyFEtxByzECkAd7Ghy6Qi2 KalzAZdOxJ76LBARmmro02PDRo 5zgGlHisovU RjWpo5k3b8ON

Niepoprawne

ehJVXbzvNbi10wynePA0ZM50Z22wjZ8Kczb CRng3GXxQmC s0qQ0Br5PRdMtt VIDEr7Z0vVoI3eT8hP6w6pKGRhPJHWP

Poprawne

Następnie wystarczy wkleić nasze pytanie „przeciągnij i upuść” w treści naszej lekcji.

Gotowe! Sprawdź jak to działa w praktyce


z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Zapraszam na 20 minutowe, bezpłatne spotkanie w wirtualnym pokoju, podczas którego omówimy możliwości współpracy.

Michał Lubaszewski

Michał Lubaszewski

Specjalista ds. szkoleń online w eTechnologie.pl Specjalizuje się w nagrywaniu szkoleń wideo z zakresu marketingu internetowego. Na przestrzeni ostatniego roku sprzedał ponad 10 tys. kursów. Michał wspiera użytkowników platformy Spoti w zakresie metod związanych z tworzeniem szkoleń e-learningowych.