platforma e-learningowa widok na urządzeniach mobilnych

Przez cały czas słuchamy uwag i sugestii użytkowników naszej platformy e-learningowej oraz pracujemy nad ulepszeniem i rozwojem tego rozwiązania.

Poprzednio opisałem nowe możliwości wysyłania powiadomień, teraz informacje na temat najnowszych funkcji i możliwości, które pojawiły się w ostatnim czasie:

szkolenia-miedzynarodowe-1

Obsługa wielu języków

Kilku naszych klientów prowadzi projekty szkoleniowe w wielu krajach, stąd obsługa wielu języków okazała się niezbędna. Możliwe jest nie tylko przygotowanie szkoleń w różnych językach, ale również zdefiniowanie indywidualnego języka interfejsu platformu dla każdego z autorów i administratorów platformy niezależnie.

raportowanie za pomocą Tin Can API

Raportowanie za pomocą interfejsu Tin Can API (xAPI)

Tin Can API to nowy standard przygotowania materiałów e-learningowych, który powoli zastępuje starsze SCORM 1.2 i SCORM 2004. Korzyści z wykorzystania nowego standardu jest wiele, ale najważniejsze to:

Zaawansowane raporty obejmujące wszystkie czynności na platformie, ale również offline

Dużo więcej czynności, które można raportować. W praktyce, oprócz stadardowo dostępnych w SCORM wyników testów i quizów, w raportach widoczna jest cała aktywność uczestnika podzielona na określone czynności tj.

  • experienced – oznacza zapoznanie się z materiałem, artykułem, podstroną itd.,
  • interacted – wykonanie ćwiczenia lub interakcji,
  • attempted – podjęcie próby rozwiązania,
  • answered – udzielenie odpowiedzi na pytanie,
  • earned – zdobycie punktów za dowolną, oznaczoną przed administratora czynność np. zalogowanie do platformy, dodanie komentarza, zadanie pytania itd.,
  • completed – zakończenie zagadnienia,
  • failed – próba zakończona niepowodzeniem oraz czas poświęcony na pracę z materiałem,
  • passed – zagadnienie ukończone wraz z informacją na temat czasu i uzyskanego wyniku.

Wiele możliwości raportowania jest ściśle związane z narzędziami z których korzystamy do tworzenia materiałów szkoleniowych. Pełny wykaz znajduje sie na tej stronie.

Przykładowe szkolenie w iSpring Suite

Launch Presentation

Publikacja szkoleń przygotowanych w programach Articulate Storyline, Adobe Captivate i iSpring Suite

Oprócz standardowych narzędzi do tworzenia platforma oferuje możliwość łatwej publikacji szkoleń przygotowanych w specjalistycznych programach.

Rozbudowana grywalizacja

Każda czynność lub zestaw czynności wykonanych na platformie lub portalu społecznościowym może być nagradzana zdobyciem wirtualnego bagde (odznaki), statusu lub przejściem do kolejnego etapu. Zgodnie z metodą “instant feedback” informacja o każdej “zdobyczy” jest wyświetlana uczestnikowi natychmiast, co zwieksza motywację.

grywalizacja

Możliwość “nagradzania” aktywności offline

Wyobraźmy sobie następująca sytuację: zależy nam aby każdy z uczestników szkolenia online odwiedził muzeum, lub inne miejsce w którym znajdzie kluczowe dla procesu nauki informacje. Jak zweryfikować czy zadanie zostało wykonane? Możemy umieścić w tym miejscu kod QR ze specjalnym linkiem, który należy odpowedzić, aby zadanie zostało zaliczone.

Proste i skuteczne, frajda – gratis:-)

z dostarczonych przez nas rozwiązań do e-learningu

Z przyjemnością przedstawimy korzyści, które Państwa firma może czerpać z e-learningu.

Interesujące?

Sprawdź, jak wygląda platforma Spoti od strony uczestnika szkoleń

Krzysztof Kwasniewski

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkolenia i platformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwasniewski
Krzysztof Kwasniewski