Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki.

Uczelnia prowadzi szkolenia e-learningowe na platformie Moodle. Katedra Bankowości po przeanalizowaniu różnych dostępnych na rynku ofert oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych wybrała program iSpring Converter Pro 8 w wersji edukacyjnej.

Szkoły i uczelnie mogą skorzystać ze specjalnego 40% rabatu na zakup oprogramowania iSpring. Firma eTechnologie jest autoryzowanym partnerem iSpring Solution w Polsce.

ispring-converter-pro-400x333 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Interesujące?

Porozmawiajmy o dostawie oprogramowania dla Państwa uczelni lub instytuacji.