SERVICE INTER-LAB to projekt realizowany przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach umowy dostarczyliśmy i wdrożyliśmy min. następujące oprogramowanie:

  • pakiet usług w chmurze Microsoft Office 365 dla edukacji,
  • pakiet usług w chmurze Google Apps dla edukacji,
  • oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji z wykorzystaniem symulacji opartych o metodę MonteCarlo DecisionTools Suite Industrial,
  • oprogramowanie wykorzystujące techniki Mind Mappingu, Mindjet MindManager, umożliwiające zarządzanie projektami i zadaniami,
  • dostęp do baz patentów na całym świecie Patents ProQuest,
  • oprogramowanie symulacyjne do nauki pracy w zespole, zarządzania rozwojem nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami oraz dostawcami niemieckiej firmy Hype Go,
  • oprogramowanie symulacyjne do treningu pracy w zespole, zarządzania projektami, przepływem dokumentów i relacjami z klientami Freelance Manager,
  • aplikacje internetowe umożliwiające korporacyjną symulację zarządzania projektami i relacjami z klientami w oparciu o środowisko Google Apps min. Insightly, Wrike, Apptivo.

Oprócz dostawy i wdrożenia oprogramowania przygotujemy również interaktywne szkolenia e-learningowe, umożliwiające praktyczne wykorzystanie dostarczonych rozwiązań w procesie dydaktycznym uczelni.

Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania laboratoryjnego odbywa się na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”.

Interesujące?

Porozmawiajmy o dostawie oprogramowania dla Państwa uczelni lub instytuacji.