Platforma wspierająca prowadzenie warsztatów dla Semahead

Wdrożenie platformy e-learningowej