Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Wdrożenie platformy e-learningowej