Platforma internetowa wspomagająca organizację i ocenę konkursów dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Wdrożenie platformy e-learningowej