profitowi bg

Platforma e-learningowa dla Profitowi S.A.

Wdrożenie platformy e-learningowej mającej na celu szybkie i skuteczne podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania i analizowania aktualnych ofert ubezpieczeniowych, kredytowych, a także generowania możliwych oszczędności