gs1 bg

Platforma e-learningowa dla GS1

Wdrożenie platformy e-learningowej mającej na celu szybkie i skuteczne podniesienie kompetencji partnerów handlowych firmy w zakresie tworzenia i wdrażania standardów pozwalających na efektywną komunikację biznesową