dhl bg image

Platforma e-learningowa dla DHL

Wdrożenie platformy e-learningowej mającej na celu szybkie i skuteczne podniesienie kompetencji partnerów handlowych firmy w zakresie zarządzania i tworzenia raportów na temat aktualnych postępów i stosowanych rozwiązań technologicznych i logistycznych.