Centrum Doradztwa Rolniczego obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu rozwoju rolnictwa.

W związku z rozwojem platformy e-learningowej Centrum wybrało naszą ofertę oprogramowania do tworzenia autorskich szkoleń e-learningowych Articulate Storyline 2.

Interesujące?

Porozmawiajmy o dostawie oprogramowania dla Państwa uczelni lub instytuacji.