tablica dotykowa eboard z projektorem na ścianie

W ramach rządowego programu Aktywna tablica już wkrótce możliwe będzie dofinansowanie 80% ceny zakupu tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, 20% wartości musi wnieść organ prowadzący szkoły.

Jaką wartość zamówienia można dofinansować?

Całkowita wartość zadania wyniesie 17,5 tys. zł, w tym wsparcie finansowe 14 tys. wkład własny 3,5 tys. zł.

Które szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie?

 • podstawowe publiczne, niepubliczne,
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Co może stanowić wkład własny?

Za wkład własny samorządów będzie uznawany:

 1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
 2. Wkład rzeczowy obejmujący szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym, przeprowadzone w roku udzielenia wsparcia finansowego.
 3. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione nie wcześniej niż na 1 rok (wcześniej było 3 lata), przed złożeniem wniosku o udział w Programie, ale nie później niż w roku udzielenia wsparcia finansowego.

Czyli w praktyce jeśli szkoła zamawiała szkolenia lub sprzęt w ciągu ostatnich 3 lat to będzie mogła to wykorzystać jako wkład własny.

Jak wyglądają instalację tablic interaktywnych, które wykonaliśmy w szkołach?

Jakie warunki musi spełnić szkoła, aby ubiegać się o dofinansowanie zakupu?

W skrócie szkoła musi posiadać:

 • Salę z dostępem do Internetu, w której będzie zainstalowana tablica lub monitor;
 • Laptop lub tablet z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych;
 •  Dodatkowo szkoła powinna mieć także co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mogą korzystać z internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jakie warunki musi spełniać zakupiony sprzęt?

Sprzęt musi posiadać min.:

 • Deklarację CE;
 • certyfikat ISO dla producenta sprzętu;
 • Instrukcję i gwarancję.

Wszystkie tablice interaktywne i monitory dotykowe w naszej ofercie spełniają powyższe warunki.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie MEN

Gdzie znajdę wzory wniosków?

Wnioski można pobrać z tego miejsca.

 

krzysztof-kwasniewski Aktywna tablica - możliwość pozyskania 14 tys. na zakup tablicy interaktywnej lub monitora dotykowego

Krzysztof Kwasniewski

Pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać szkolenia i platformy e-learningowe, w prowadzeniu szkoleń i zwiększaniu motywacji pracowników. Chcesz poznać korzyści wynikające z wykorzystania e-learningu w organizacji? Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
krzysztof-kwasniewski Aktywna tablica - możliwość pozyskania 14 tys. na zakup tablicy interaktywnej lub monitora dotykowego
krzysztof-kwasniewski Aktywna tablica - możliwość pozyskania 14 tys. na zakup tablicy interaktywnej lub monitora dotykowego