platforma e-learningowa

Poznaj aplikację Spoti, która pomaga w organizacji w rekrutacji uczestników w prowadzeniu stacjonarnych szkoleń